Sertifiseringer

Arbeidskameraten AS er Godkjent Renholdsbedrift
Fra 1. desember 2012 er det kun tillatt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som er registrert i Arbeidstilsynets register for godkjente renholdsbedrifter.

Alle virksomheter som tilbyr eller formidler renholdstjenester skal godkjennes. Dette er fastslått i forskrift
som ble vedtatt av Arbeidsdepartementet 8. mai 2012. Godkjenningsordningen har også krav om at alle arbeidstakere i godkjente renholdsvirksomheter skal bære ID-kort på jobben.

Miljøfyrtårn
Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Målgrupper er private og offentlige virksomheter, særlig små og mellomstore bedrifter. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.
Miljøfytårn samarbeider med konsulenter, sertifisører, kommuner, fylkeskommuner, stat og næringslivs-
organisasjoner. Arbeidskameraten AS ble godkjent Miljøfyrtårn-bedrift i oktober 2012.

Grønt Punkt Norge AS
Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.